vaš revizor

Tim

Naš tim

Katarina Lućić

Direktor - ovlašćeni eksterni i interni revizor

Aleksandra Rangelov

ovlašćeni eksterni revizor

Marija Nedeljković Jovanović

revizor

Ksenija Bucalović

revizor

Aleksandar Rangelov

revizor

Saradnici