vaš revizor

O nama

Vaš
Revizor

Vaš Revizor doo je društvo za reviziju, finansijski, računovodstveni i poreski konsalting, osnovano sa ciljem da gradi dugoročan poslovni odnos sa klijentima i pruža usluge savetovanja, konsaltinga i revizije, kao i drugih usluga na najvišem nivou koristeći svoje poslovne veštine i dugogodišnje iskustvo.

Vaš Revizor čini tim stručnjaka sa dugogodišnim iskustvom u širokom spektru usluga koji su svoje kompetencije sticali na projektima revizije kako komercijalnih tako i korisnika javnih sredstva, finansijskom i poreskom savetovanju, računovodstvenom konsaltingu i konslatingu iz oblasti pravilnosti poslovanja, uspostavljnaju finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstva i interne revizije.

Misija

Ideja oko koje smo se okupili je misija da prepoznamo i sagledamo specificnost potreba svakog našeg klijenta, odnosno probleme sa kojima se oni svakodnevno susreću i da zajedničkim snagama dođemo do rešenja.

Vizija

Zelimo da budemo revizorska i konsultanska kuća koja je prepoznatljiva po tome da sa svim svojim klijentima gradi profesionalni odnos zasnovan na obostranom poverenju. Nastojimo da budemo konsultanti i revizori svim klijentima koji veruju da korišćenjem naših usluga doprinose uspešnijem poslovanju i ciljanom uspehu. 

"Vera u uspeh, uspeha je pola."

Veljko Petrović