vaš revizor | Usluge

Porezi

Zbog svog obima i čestih promena poreske regulative u Republici Srbiji svakom privrednom subjektu je potreban ekspert iz oblasti poreske regulative koji će rešavanju specifičnih pitanja i doprineti razvoju i optimizaciji poreskih obaveza.

Usluge poreskog savetovanja koje nudimo su sledeće:

  • Poresko planiranje poslovanja
  • Poreska revizija i kontrola poreskih procedura
  • Davanje mišljenja i tumačenje propisa
  • PDV
  • Porez na dobit
  • Porez na dohodak građana
  • Porez na imovinu