vaš revizor | Usluge

Revizija

Revizija je od vitalnog značaja u procesu efektivnog upravljanja privrednim subjektima, jer upravo efektivno i efikasno upravljanje je veoma važan mehanizam za vlasničku strukturu privrednih subjekata. 

Zahtevi koji se postavljaju pred privrednim subjektima, postaju sve veći i složeniji, jer je oblast finansijskog izveštavanja, kontrole i revizije su predmet povećane pažnje direktno zainteresovanih eksternih korisnika kao što su investitori, kreditori, država i šira javnost. 

Revizija pomaže u minimiziranju pristrasnosti, putem nadgledanja finansijskih informacija koje daje menadžment. 

Nezavisna revizija koja se sprovodi u skladu sa opšteprihvaćenim računovodstvenim standardima  i standardima revizije, kao opštim smernicama i uputstvima koji pomažu revizorima da u izvršavanju njihove zakonske i profesionalne odgovornosti, što doprinosi smanjenju „informacionog rizika“ korisnika finansijskih izveštaja i pružanju celovite slike o poslovanju privrednih subjekata.

Vaš revizor nudi sledeće usluge revizije:

  • Revizija pojedinačnig finansijskih izveštaja
  • Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja
  • Revizija konsolidovanih finansijskih izveštaja budžeta lokalnih samouprava
  • Revizija projekata
  • Revizija po zahtevu klijenta ( angažovanje za posebne svrhe)
  • Revizija pravilnosti poslovanja