Vaš revizor
Usluge savetovanja, konsaltinga i revizije, kao i drugih usluga na najvišem nivou koristeći svoje poslovne veštine i dugogodišnje iskustvo.
Vaš revizor
Usluge savetovanja, konsaltinga i revizije, kao i drugih usluga na najvišem nivou koristeći svoje poslovne veštine i dugogodišnje iskustvo.
Previous slide
Next slide

GODINA OSNIVANJA

2021. godina

SERTIFIKATI

 2 ovlašćena eksterna revizora

1 ovlašćen interni revizor

Ko smo mi?

Vaš Revizor čini tim stručnjaka sa dugogodišnim iskustvom u širokom spektru usluga koji su svoje kompetencije sticali radeći na velikom broju projekata…

Vaš Revizor

Naše usluge

Zelimo da budemo revizorska i konsultanska kuća koja je prepoznatljiva po tome da sa svim svojim klijentima gradi profesionalni odnos zasnovan na obostranom poverenju.
REVIZIJA
Revizija je od vitalnog značaja u procesu efektivnog upravljanja privrednim subjektima, jer upravo efektivno i efikasno upravljanje je veoma važan mehanizam za vlasničku strukturu privrednih subjekata.
Računovodstvo
Iz iskustva znamo da svaka delatnost ima specifične zahteve kada su u pitanju računovodstvene potrebe i poreska regulativa.
Porezi
Zbog svog obima i čestih promena poreske regulative u Republici Srbiji svakom privrednom subjektu je potreban ekspert iz oblasti poreske regulative...
Finansijsko Upravljanje I Kontrola
Finansijsko upravljanje i kontrola je sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac korisnika javnih sredstava...
Interna Revizija
Interna revizija svojim aktivnostima pruža nezavisno i objektivno uveravanja o funkcionisanju internih kontrola i upravljnu rizika u organizaciji.
Previous slide
Next slide

Seminari

Potrebne su vam konsultacije?